VČASNÉ NALEZENÍ VŠECH NAPADENÝCH STROMŮ JE ZÁKLADEM DALŠÍHO ÚSPĚŠNÉHO BOJE

Včasné nalezení všech napadených stromů je základem další úspěšné obrany. Začínáme hledat napadené stromy pomocí drtinek na porostních stěnách v okolí původního výskytu kůrovců a postupně dle času se snažíme hledat napadené stromy i uvnitř porostů, především pokud nejsou stromy napadené na porostní stěně. Zejména si všímáme stromů, které neraší, případně u nich dochází k rychlému opadu jehličí. Tyto znaky jsou důležité hlavně v případech, kdy rojení probíhá při vysokých teplotách (okolo 30 oC) a v oblastech s výskytem lýkožrouta severského.


Podrobné info o záludnostech při vyhledávání napadených stromů najdete zde.

10_3_A Drtinky na kůře stromu.

 

10_3_B Opadané jehličí u paty stromu.

3c2 U napadeného stromu jsou pod kůrou vidět požerky (chodbičky) a jedinci kůrovců.

 

Brouk detailDetail dospělého lýkožrouta, larvy, kukly a nedospělého "žlutého" brouka.

10_3_E Pokud již ze stromu kůra opadává kůra a nejsou v ní jedinci kůrovce, lze takový strom považovat za sterilní kůrovcovou souši a její těžbu lze odložit.