a

ZAMEZte NAPADENÍ DALŠÍCH STROMŮ

Včasná asanace napadených stromů s využitím všech dostupných metod zabrání nebo omezí napadení dalších stromů a tím se vynaložené náklady vrátí. Je nutné brát v potaz omezení jednotlivých metod a zohlednit je pro konkrétní situaci. Za asanaci nelze považovat pouhé vyvezení napadeného dříví z lesa, protože kůrovec je dobrý letec a do lesa se vrátí.


Katalog metod asanace si můžete stáhnout zde.

 

Pila