S VÝBĚREM METODY ASANACE POMŮŽE KŮROVCOVÁ LINKA

Ruční odkorňování pomocí škrabáku na kůru (na trhu je jich několik typů) je dostupné a účinné ve stádiích vývoje larva a kukla. Oloupání kůry z pokáceného kmene v malém množství nevyžaduje pro fyzicky zdatného člověka zásadní náklady, kromě investice do vlastního času, a často je pro drobného vlastníka lesů jedinou dostupnou metodou. Chemická asanace nemá z hlediska vývojového stádia omezení, výkon je vyšší, ale pro drobného majitele lesa existují omezení v zajištění přípravků pro chemickou asanaci. Spíše pro větší vlastníky je alternativou je odkorňování pomocí adapterů na motorovou pilu.


Katalog metod asanace si můžete stáhnout zde.

10_6_AJednoduchá asanace pomocí odkornění ručním škrabákem.

 

6bVýkonnější mechanické odkornění odkorňovacím adaptérem na motorové pile.

10_6_C Chemická asanace má mnohá omezení a je třeba ji konzultovat s odborníky.

 

10_6_D Pro zajištění účinnosti chemické asanace po delší dobu je nutné skládky po aplikaci insekticidů přikrýt netkanou textilií.