aNI MIMO LES NEJSTE Z OBLIGA!

Asanace pouhým odvozem napadeného dříví z lesa je v současné době zakázána. Aktivní kůrovcové dříví (tedy dříví, kde jsou pod kůrou živí jedinci kůrovců v jakémkoli vývojovém stadiu) musí být asanováno, i když je skladováno mimo les, například jako palivové dříví v intravilánu obcí. Všechny body desatera zde

Sit 3

 Skládka ošetřená insekticidní sítí.