Odchytejte co nejvíc kůrovců na počátku rojení

Na počátku rojení lze množství kůrovců a tím i napadených stromů snížit pomocí odchytů kůrovců do lapačů, na otrávené lapáky. Pokud jste schopni zajistit odbyt dříví nebo asanaci v lese, je možné použít v místech jednotlivého výskytu kůrovcem napadených stromů i neotrávené lapáky. K odchytu lze použít i insekticidní síť, kterou v místě zakryjete neprodejné dříví. Podmínkou účinnosti těchto zařízení je předchozí odstranění napadeného dříví do počátku rojení. Použití těchto zařízení na počátku rojení sice nedokáže ve všech případech zajistit plnou ochranu stojících stromů, ale můžete tímto způsobem množství napadených stromů podstatně snížit.

 

Lapač je umělá past, kterou můžete koupit u prodejců specializovaných na lesnické potřeby. Do pasti se na počátku rojení musí umístit aktivovaný feromonový odparník pro příslušný druh kůrovce.

 

Lapák je pokácený kmen, který při zavadání kůrovce láká. Je to po staletí používané zařízení, jeho nevýhodou je ale omezená kapacita. Do velkých ohnisek se proto nehodí.

 

Otrávený lapák je feromonovým odparníkem navnazený lapák předem postříkaný insekticidem. Může mít různé tvary – ležící část kmene, případně tzv. trojnožka – tři na 1 – 2 m pokrácené části slabšího kmene postavené do tvaru trojnožky.

Všechny body desatera zde

 

Trojnozka

Otrávená trojnožka

 Lapač

Feromonový lapač

 

Lapák

Stromové lapáky