PRIORITOU JE OCHRÁNIT ŽIVÉ STROMY

V situaci kůrovcové kalamity na významné části střední Evropy a nedostatku pracovníků a technologií není z hlediska boje s kůrovcem efektivní soustředit kapacity na těžbu sterilních kůrovcových stromů. Těžbu smrků, které již nemají kůru, lze odložit do konce roku 2022. V případě ponechání suchých stromů v porostech je možné požádat obec s rozšířenou působností o vyhlášení zákazu vstupu do lesů. Prioritou musí být provedení těžby a asanace stromů, kde se kůrovci ještě vyskytují a hrozí jejich vyrojení. Je proto potřeba ověřit přítomnost kůrovců v kůře.
Zároveň je třeba pečlivě kontrolovat i stromy v okolí evidentně napadených jedinců a v případě podezření napadení dalších stromů (např. rezivění jehlic) je také vytěžit a asanovat.
Všechny body desatera zde

Letadlo Skvělým nástrojem pro vyhledávání kůrovcových ohnisek je letecký monitoring. V poslední době jsou využívány také drony. Pro drobné vlastníky lesů je však limitující vyšší cena takové služby.