1. Nepodceňujte situaci1

 V letech 2015-2018 kůrovec zničil prosty se zastoupením smrku na třetině území ČR. V roce 2019 se bude kalamita dále šířit a ohrožovat lesy všech vlastníků. V ohrožení jsou téměř všechny smrkové porosty. Podcenění situace může pro vlastníka lesa znamenat ztrátu hodnoty majetku či udělení pokut ve výši až milion korun.

2. Zkontrolujte les2

Les je nezbytné pravidelně kontrolovat. Každý vlastník lesa musí mít přehled o tom, jaká je situace v jeho porostech, a je plně zodpovědný za ochranu lesa před škůdci. Nepodceňujte situaci a zkontrolujte les. V případě, že není možné například z důvodu vzdálenosti majetek kontrolovat a spravovat, je možné uzavřít smlouvu například se správci/vlastníky lesů v okolí nebo lesnickými firmami.

.

3. Najděte brouka3

 Včasné nalezení všech napadených stromů je základem dalšího úspěšného boje. Napadený strom přitom není těžké poznat. Na patě stromu či za šupinkami kůry se vyskytují drobné rezavé pilinky (tzv. drtinky). Zasažený strom má často rezavějící jehličí, které opadává, stejně jako části kůry. Je tedy třeba odloupnut kůru a přesvědčit se, zda je pod ní kůrovec. V nejbližším okolí napadených stromů je pravděpodobné napadení dalších stromů, které nemusí být patrné. Vždy je lepší vytěžit a sanovat i stromy sousedící s evidentně napadenými stromy. Jestliže si nejsme jisti, kůrovcová infolinka poradí.

 

4. Poraďte se s odborníkem4

 Vlastnit les a rozumět mu nemusí být vždy totéž. Jestliže zjistíte, že se v lese vyskytuje (byť jen v malé míře) kůrovec a nejste si jistí potřebnými kroky v ochraně lesa, kontaktujte odborného lesního hospodáře. Odborný dohled nad lesem je zákonnou povinností každého vlastníka. Informace o odborných lesních hospodářích poskytnou obce s rozšířenou působností nebo Česká komora odborných lesních hospodářů (www.ckolh.cz).

 

5. Neotálejte s těžbou5

 Buď vlastními silami, nebo ve spolupráci s lesním hospodářem označte napadené stromy a co nejrychleji zajistěte jejich vytěžení. Zimní období je ideální, protože kůrovec není aktivní, nenapadá další stromy. Na jaře kůrovec vyletí ze svých zimovišť pod kůrou a začne se množit. Pak už je pozdě a brouk se šíří lavinovitě dále. Není tedy vůbec na co čekat.

 

6. Asanujte kůrovcové dříví6

 Napadené stromy nestačí jen vytěžit. Pokud nebude vytěžené dřevo do 1. března zpracováno, je nutné jej v průběhu března asanovat, aby se zabránilo dalšímu šíření kůrovce. Používají se různé metody – ruční či strojové odkornění nebo chemická asanace, kterou provádí odborné firmy. Není tedy možné stromy jen porazit a nechat (jako kulatinu) v lese či jeho blízkosti.

7. Ukliďte v lese7

 Z lesa je třeba v průběhu zimy odstranit kromě kůrovcem napadených stromů veškeré smrkové polomy a vývraty a ty následně asanovat. V případě, že nezvládnete vytěžit veškeré kůrovcem napadené stromy, je možné odložit těžbu stromů, na nichž již není kůra. Ty nejsou z hlediska šíření kůrovce rizikem.

 

8. Plánujte a spojte síly8

 Kůrovcová kalamita nepostihla jen Českou republiku, ale značnou část střední Evropy. V řadě zemí je tudíž málo potřebné techniky i pracovních sil na těžbu a asanaci dříví. Není proto možné nechávat těžbu na poslední chvíli před jarním rojením (většinou duben). Efektivní je naplánovat vše s odborným lesním hospodářem a pokusit se spojit síly při řešení situace s vlastníky okolních lesů. Pokud jen jediný vlastník lesy nevyčistí, zmaří úsilí všech v širokém okolí.

 

9. Nebojte se zeptat9

 Současná situace s kůrovcem je skutečně mimořádně kritická. Lesy jsou vedle škůdců extrémně oslabeny suchem a vyžadují daleko více pozornosti a aktivního přístupu. Prvotním zdrojem informací a rad je již zmíněný odborný lesní hospodář. Dalším místem poradenství jsou obce s rozšířenou působností a další orgány státní správy. Základní informace poskytne také operátor kůrovcové linky. Není problém na kterémkoliv výše uvedeném místě požádat o radu, problém je situaci podceňovat a neřešit.

 

10. Vytrvejte a sledujte nekrmbrouka.cz10

 Boj s kůrovcem je běh na dlouhou trať. Nestačí „jen" vytěžit dřevo v zimě, les potřebuje kontrolu a péči celý rok. Důležité je situaci řešit a nerezignovat, nenechat se odradit tím, že se to zdá složité a v některých lokalitách nezvladatelné. Pokud situaci podceníme, zničíme životní prostředí sobě i dalším generacím. Nyní máme ještě možnost katastrofě zabránit. Na webu nekrmbrouka.cz najdete aktuální informace související s kůrovcovou kalamitou a efektivní ochranou lesa v daném ročním období. Pokud znáte někoho ve svém okolí, kdo také vlastní les, pošlete mu odkaz na tento web. Je třeba nekrmit brouka společně.