Šíření kalamity

V roce 2019 se bude kalamita dále šířit a ohrožovat lesy všech vlastníků. V ohrožení kůrovcem jsou téměř všechny smrkové porosty. Podcenění situace může pro vlastníka lesa znamenat ztrátu hodnoty majetku či udělení pokut ve výši až milion korun.

10_1Kůrovcová kalamita se šíří celou Českou republikou. Zobrazení ploch s rizikem šíření kůrovců na www.kurovcovamapa.cz