Každý vlastník lesa musí mít přehled o tom, jaká je situace v jeho porostech

Vlastník je plně zodpovědný za ochranu lesa před škůdci.

Nepodceňujte situaci a zkontrolujte les. V případě, že není možné například z důvodu vzdálenosti majetek kontrolovat a spravovat, je možné uzavřít smlouvu například se správci/vlastníky lesů v okolí nebo lesnickými firmami.

 

10_2Les je nutné kontrolovat pravidelně. Ptáci loupou kůru stromů postupně, je proto možné, že v okolí stromů s opadávající kůrou jsou napadeny i další stromy, i když se z nich zatím neloupe.

10_3_DI v zimním období jsou pod kůrovou vidět jedinci kůrovce. Takový strom je nutné do konce března zpracovat. Pokud by měl zůstat v lese i po tomto termínu, je nutné jej asanovat.