Včasné nalezení všech napadených stromů je základem dalšího úspěšného boje

Napadený strom přitom není těžké poznat

 

Na patě stromu či za šupinkami kůry se vyskytují drobné rezavé pilinky (tzv. drtinky).

Zasažený strom má často rezavějící jehličí, které opadává, stejně jako části kůry. Je tedy třeba odloupnut kůru a přesvědčit se, zda je pod ní kůrovec.


V nejbližším okolí napadených stromů je pravděpodobné napadení dalších stromů, které nemusí být patrné. Vždy je lepší vytěžit a sanovat i stromy sousedící s evidentně napadenými stromy. Jestliže si nejste jisti, kůrovcová infolinka poradí.

Lýkožrout smrkový zimuje v kůře

 

Lýkožrout smrkový zimuje v kůře, kde ho jako potravu hledají ptáci. Většina kůrovců spadne s kůrou na zem, kde vydrží do jara. Shrabání a spálení této kůry v průběhu zimy proto může snížit ohrožení stromů na jaře.

lykozrout-prezimovani-v-kure-1

lykozrout-prezimovani-v-kure-2

 

 Kůrovcovým dřívím jsou stromy, vyrobené dříví, odpad a zbytky dřeva po těžbě, které jsou napadeny lýkožrouty a umožňují jim dokončit vývoj až do stadia brouka.


Za kůrovcové stromy se nepovažují suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné, tzv. kůrovcové souše. Při kalamitním stavu lze těžbu kůrovcových souší lze odložit. (vyhl. č. 101/1996 Sb. ve znění vyhl. č. 76/2018 Sb.)

Kůrovcové stromy dnes plné brouka

 

strom-napadeny-lykozroutem-3

strom-napadeny-lykozroutem-4

strom-napadeny-lykozroutem-5

Kůrovcové stromy mají v průběhu zimy mnoho podob. Může se jednat jak o stromy se zeleným jehličím, tak o stromy, které vypadají jako staré souše. Vždy je proto potřeba se přesvědčit, jestli pod kůrou jsou brouci nebo nikoliv.

strom-napadeny-lykozroutem-6

strom-napadeny-lykozroutem-7

strom-napadeny-lykozroutem-8

Kůrovec se v zimě ukrývá do vyhlodaných komůrek v kůře, takže na první pohled není jeho přítomnost patrná. Je potřeba kůru rozlomit, pak se kůrovec objeví.

Kůrovcové souše

kurovcova-sous-11

kurovcova-sous-2
Skutečné kůrovcové souše bez kůrovce mají zpravidla již olámané nejslabší větvičky a kmeny bez kůry jsou vybělené.