Co dělAT při podezření na výskyt kůrovce

Jestliže zjistíte, že se v lese vyskytuje (byť jen v malé míře) kůrovec a nejste si jistý potřebnými kroky v ochraně lesa, kontaktujte odborného lesního hospodáře. Odborný dohled nad lesem je zákonnou povinností každého vlastníka. Informace o lokálních odborných lesních hospodářích poskytnou obce s rozšířenou působností nebo Česká komora odborných lesních hospodářů.

us-desatero-4