zima je ideální období pro boj s kůrovcem

Buď vlastními silami, nebo ve spolupráci s lesním hospodářem označte napadené stromy a co nejrychleji zajistěte jejich vytěžení.

Zimní období je ideální, protože kůrovec není aktivní, nenapadá další stromy. Na jaře kůrovec vyletí ze svých zimovišť pod kůrou a začne se množit. Pak už je pozdě a brouk se šíří lavinovitě dále.

Není tedy vůbec na co čekat.

10_5 S těžbou kůrovcových stromů nelze otálet. Nezbytné je dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci s motorovou pilou, mít ochranné vybavení (přilbu s ochranou zraku a sluchu, rukavice a neprořezné oblečení a obuv). V případě, že se na těžbu necítíte, je vhodné se domluvit s profesionály.