Pokud jen jediný vlastník lesy nevyčistí, zmaří úsilí všech v širokém okolí

V řadě zemí je tudíž málo potřebné techniky i pracovních sil na těžbu a asanaci dříví. Není proto možné nechávat těžbu na poslední chvíli před jarním rojením (většinou duben). Efektivní je naplánovat vše s odborným lesním hospodářem a pokusit se spojit síly při řešení situace s vlastníky okolních lesů. Pokud jen jediný vlastník lesy nevyčistí, zmaří úsilí všech v širokém okolí.

10_8 Podcenění situace může znamenat rozvoj kalamity do takových rozměrů, které již není v lidských silách zvládnout.