I ZE SKLÁDEK sE šíří BROUK

V současné době je k dispozici více možností asanace skládek. Jednou je aplikace insekticidních sítí, které lze použít i opakovaně. Klasický postřik skládek, kdy se ošetří pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), je účinný jen tehdy, zkombinuje-li se se zakrytím skládky netkanou textilií.

 

Leták LOS ke stažení: Metody asanace kůrovcového dříví a ochrana skládek

Desatero skládka Skládka asanovaná postřikem.