POTRAVU PRO BROUKA VYVEZTE
Z LESA A ASANUJTE 

Živelní kalamita (vývraty, zlomy) je vhodná k odchytu kůrovců při jarním rojení. Pokud nechceme, aby byla napadena, musíme toto dříví odstranit do začátku rojení (dle počasí cca polovina dubna – polovina května). Je nutné správně zhodnotit kapacity ve vztahu k času potřebnému na zpracování polomů a asanaci napadeného dříví. V žádném případě nesmí dojít k vyrojení (výletu) nové generace lýkožrouta z napadeného dříví.

Všechny body desatera zde

Obracak.