VČASNÉ NALEZENÍ VŠECH NAPADENÝCH STROMŮ a jejich vytěžení JE ZÁKLADEM DALŠÍHO ÚSPĚŠNÉHO BOJE

Včasné nalezení všech napadených stromů je základem další úspěšné obrany. Po začátku rojení (obvykle od dubna poté, co teploty překročí 20 °C) začínáme hledat napadené stromy pomocí drtinek. Nově napadené stromy se objevují na osluněných porostních stěnách především při maximálních denních teplotách mezi 25-30 °C, ve velkých ohniskách se mohou objevit již při teplotách nad 20 °C. Při teplotách nad 30 °C pak ohniska vznikají uvnitř porostů nebo na zastíněných porostních stěnách. Se zvětšující se teplotou může dojít ke vzniku ohniska hlouběji v porostu. Proto ve dnech (resp. těsně po nich), kdy maximální teplota překročila 30 °C, je nutné hledat i uvnitř porostů.


Podrobné info o záludnostech při vyhledávání napadených stromů najdete zde.


Všechny body desatera zde 

Desatero bod 2 první fotka Drtinky na kůře stromu.

 

10_3_B Opadané jehličí u paty stromu.

3c2 U napadeného stromu jsou pod kůrou vidět požerky (chodbičky) a jedinci kůrovců.

 

Brouk detailDetail dospělého lýkožrouta, larvy, kukly a nedospělého "žlutého" brouka.