ODCHYTEJTE CO NEJVÍC KŮROVCŮ NA POČÁTKU ROJENÍ

Na počátku rojení lze množství kůrovců a tím i napadených stromů snížit pomocí odchytů kůrovců do lapačů, na otrávené lapáky. Pokud jste schopni zajistit odbyt dříví nebo asanaci v lese, je možné použít v místech jednotlivého výskytu kůrovcem napadených stromů i neotrávené lapáky. K odchytu lze použít i insekticidní síť, kterou v místě zakryjete neprodejné dříví. Podmínkou účinnosti těchto zařízení je předchozí odstranění napadeného dříví do počátku rojení. Použití těchto zařízení na počátku rojení sice nedokáže ve všech případech zajistit plnou ochranu stojících stromů, ale můžete tímto způsobem množství napadených stromů podstatně snížit.

 

Lapač


Umělá past různé konstrukce (dle výrobce), která je uzpůsobena tak, že kůrovec vleze dovnitř, ale již nemá možnost se dostat ven. Kůrovce do lapače láká feromonový odparník. Zařízení by se mělo jednou týdně zkontrolovat a odchyceného kůrovce z něj zahubit.
Hodí se do menších a středně velkých ohnisek. Na kalamitních plochách by počet lapačů musel být významně navýšen nebo by musela být zejména na počátku rojení zajištěna každodenní kontrola.

 

lapac

 

 

Otrávený lapák


Jedná se o zařízení, které lze připravit například v podobě trojnožky, případně i vícenožky (dle možností) – polena o stejné výšce 1 – 2 m (dle síly polen volíme tak, aby byla dobrá manipulace) se postaví do jehlanu cca 10 m od stěny porostu, postříkají insekticidem a do podvěsu se zavěsí odparník s feromonem. Pro jarní rojení zařízení nevyžaduje další péči, pouze kontrolu účinnosti insekticidu (kůrovci se nesmí do polena zavrtávat, pak je nutné obnovit účinnost novým postřikem).
Případná silnější polena je možné nechat ležet v cca 4 metrových sekcích, nastříkat insekticidem a opatřit feromonem umístěným tak, aby na něj nesvítilo přímé slunce. Otrávený lapák ve formě sekce se nepoužívá v lokalitách, kde je vysoký porost bylin, či kde hrozí, že v případě deště bude stát voda.
Hodí se do všech ohnisek, kde lze zajistit vzdálenost alespoň 10 m od nejbližších smrků.

otravene lapaky

 

 

Insekticidní síť


Insekticidní sít je určena především k asanaci napadeného dříví nebo k ochraně dříví před napadením. Působí ale oboustranně, proto při navnazení feromonovým odparníkem hubí i kůrovce, které budou na síť díky feromonu přilétat – síť tak plní dvojí funkci, což vyvažuje její vyšší cenu.
Hodí se hlavně do středních a větších ohnisek při kalamitní situaci.

sit

 


Trinet


Zvláštní modifikace insekticidní sítě v podobě jehlanu (se stojanem) osazená feromonovým odparníkem.

 

Klasický lapák


Zařízení funguje na přirozené atraktivitě zavadajícího dříví. Je vhodné do malých ohnisek pro ty vlastníky, kteří jsou schopni zajistit včasnou asanaci (mají zajištěn odbyt nebo jsou schopni klády odkornit, případně kvalitně chemicky asanovat). Kůrovec v tomto případě není zahuben, ale pouze odchycen – bez včasné asanace by se opět vrátil do lesa.

 

lapaky

 

 

 

Všechny body desatera zde