S VÝBĚREM METODY ASANACE POMŮŽE KŮROVCOVÁ LINKA

Včasná asanace napadených stromů s využitím všech dostupných metod zabrání nebo omezí napadení dalších stromů a tím se vynaložené náklady vrátí. Je nutné brát v potaz omezení jednotlivých metod a zohlednit je pro konkrétní situaci. Za asanaci nelze považovat pouhé vyvezení napadeného dříví z lesa, protože kůrovec je dobrý letec a do lesa se vrátí.

 

Ruční odkorňování pomocí škrabáku na kůru (na trhu je jich několik typů) je dostupné a účinné ve stádiích vývoje larva a kukla. Oloupání kůry z pokáceného kmene v malém množství nevyžaduje pro fyzicky zdatného člověka zásadní náklady, kromě investice do vlastního času, a často je pro drobného vlastníka lesů jedinou dostupnou metodou. Chemická asanace nemá z hlediska vývojového stádia omezení, výkon je vyšší, ale pro drobného majitele lesa existují omezení v zajištění přípravků pro chemickou asanaci. Spíše pro větší vlastníky je alternativou je odkorňování pomocí adapterů na motorovou pilu.

 

Kromě popsaných způsobů asanace jednotlivých kmenů lze při velkém objemu napadeného dříví použít asanaci skládek, kterou najdete v dalším bodě.


Katalog metod asanace si můžete stáhnout zde.

Všechny body desatera zde

10_6_AJednoduchá asanace pomocí odkornění ručním škrabákem.

 

 

 

6bVýkonnější mechanické odkornění odkorňovacím adaptérem na motorové pile.

10_6_C Chemická asanace má mnohá omezení a je třeba ji konzultovat s odborníky.

 

10_6_D Pro zajištění účinnosti chemické asanace po delší dobu je nutné skládky po aplikaci insekticidů přikrýt netkanou textilií.