aNI MIMO LES NEJSTE Z OBLIGA!

Asanace pouhým odvozem napadeného dříví z lesa je v současné době zakázána. Aktivní kůrovcové dříví (tedy dříví, kde jsou pod kůrou živí jedinci kůrovců v jakémkoli vývojovém stadiu) musí být asanováno, i když je skladováno mimo les, například jako palivové dříví v intravilánu obcí.

Je to z toho důvodu, že kůrovec je dobrý letec a z neasanovaného dříví tak může ohrozit nejen jehličnaté stromy v okolních zahradách, ale i lesy ve vzdálenosti několika kilometrů.

 

Všechny body desatera zde 

Sit 3

 Skládka ošetřená insekticidní sítí.