Prioritou je zabránit dalšímu šíření kůrovcůM

Důležité je asanovat aktivní kůrovcové stromy. Kůrovec má v ČR obvykle dvě generace. Souše z loňského roku proto již kůrovce neobsahují a je možné je nechat bez asanace až do doby dostatku kapacit. Podobně v závěru léta budou sterilní souše, které vznikly v první polovině roku a nestihly se zpracovat. Naopak stromy, které teprve opadávají nebo se z nich v době zjištění čerstvě loupe kůra, obvykle mají pod kůrou a v kůře kůrovce, který se bude dále šířit, a je proto nutné je asanovat. Za extrémního horka se může dokonce stát, že stromu opadá jehličí ještě před dokončením vývoje kůrovců, naopak za vlhka strom zůstává zelený delší dobu, a může se jednat i tak o aktivní kůrovcový strom.

 

Jediný způsob, jak se bezpečně přesvědčit, zda se jedná o sterilní souš nebo ne, je odloupnutí kůry a prohlédnutí, zda se pod kůrou nachází brouci či jiné stádium (larvy, kukly). Pokud ano, je potřeba strom asanovat. Z jednoho stromu v průběhu léta může vzniknout až deset stromů dalších. I když to tak u některých stromů nevypadá, zabrání se napadení alespoň několika stromů.

 

Staré souše a souše napadené jinými druhy podkorního hmyzu je možné ponechat na pozdější dobu, do 31. prosince 2022. Pokud si nejste jisti, kontaktujte odborného lesního hospodáře, který vám poradí.

 

Fotografie starých souší a kůry zcela opuštěné kůrovcem jsou vpravo.


Všechny body desatera zde

kurovcova-sous-2

 

kurovcova-sous-11

 

Skutečné kůrovcové souše bez kůrovce mají zpravidla již olámané nejslabší větvičky a kmeny bez kůry jsou vybělené.

 

Kura bod 8
Kůra, kterou kůrovec opustil, obsahuje množství stejně širokých, klikatých chodbiček, po tzv. úživném žíru dospělých brouků nové generace. Tyto chodbičky jsou zakončeny kulatou dírkou, kterou se kůrovci prokousali ven – tzv. výletovým otvorem. Brouci už nejsou přítomni.