brouci mají rádi teplo

Rojení probíhá obvykle od dubna do září, ale začíná při teplotách nad 20 oC. Pokud tedy teploty nevystoupají nad tuto hodnotu nebo pod ní opět klesnou, rojení nezačne nebo se dočasně přeruší nebo výrazně zpomalí. To platí zvlášť, pokud se přidá déšť.

 

Pokud rojení probíhá při teplotách lehce nad 20 °C, kůrovec vyhledává lokality osluněné, zejména místa otočená k jihovýchodu, jihu a jihozápadu.

 

Pokud rojení probíhá při teplotách okolo 30 °C, jsou tyto lokality ohřáté příliš a kůrovce je třeba hledat v chladnějších místech uvnitř porostů a na místech otočených k severu.

 

Kromě rojení má teplota vliv i na délku vývoje nové generace. Při běžných jarních teplotách vývoj první generace trvá i 10 týdnů, ale při teplotách okolo 30 °C se může vývoj zkrátit i na polovinu. Je proto potřeba nečekat a nalezené kůrovcové dříví průběžně zpracovávat.


Všechny body desatera zde