I ZE SKLÁDEK sE šíří BROUK

V současné době je k dispozici více možností asanace skládek. Jednou je aplikace insekticidních sítí, které lze použít i opakovaně. Klasický postřik skládek, kdy se ošetří pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), je účinný jen tehdy, zkombinuje-li se se zakrytím skládky netkanou textilií.

 

K asanaci především malých skládek lze použít insekticidní sítě (rozměr sítě je 12,5 m x 8 m).


Menší skládku je možné postříkat insekticidem a zakrýt netkanou textilií.


Pro větší skládky v rozsahu několika set metrů krychlových pak lze skládat dříví na folii a využít služeb specializované firmy, která provede asanací plynem EDN.

 

Leták LOS ke stažení: Metody asanace kůrovcového dříví a ochrana skládek

 

Všechny body desatera zde

Desatero skládka Skládka asanovaná postřikem.

 

EDN
Asanace specializovanou firmou pomocí plynu EDN.