Jaké máme možnosti – co lze k odchytu kůrovců připravit?

Ve vegetační sezóně přibližně do poloviny srpna má po zpracování a asanaci napadeného dříví smysl do ohniska umístit odchytové zařízení, které bude hubit kůrovce, který má tendenci tato místa vyhledávat.

 

Některé použitelné typy zařízení najdete i pod bodem 3.

 

Lapač je umělá past, kterou můžete koupit u prodejců specializovaných na lesnické potřeby. Do pasti se na počátku rojení musí umístit aktivovaný feromonový odparník pro příslušný druh kůrovce.

 

Lapák je pokácený kmen, který při zavadání kůrovce láká. Je to po staletí používané zařízení, jeho nevýhodou je ale omezená kapacita. Do velkých ohnisek se proto nehodí.

 

Otrávený lapák je feromonovým odparníkem navnazený lapák předem postříkaný insekticidem. Může mít různé tvary – ležící část kmene, případně tzv. trojnožka – tři na 1 – 2 m pokrácené části slabšího kmene postavené do tvaru trojnožky.

Všechny body desatera zde

 

Trojnozka

Otrávená trojnožka

 Lapač

Feromonový lapač

 

Lapák

Stromové lapáky