Včasné nalezení všech napadených stromů je základem dalšího úspěšného boje

Napadený strom přitom není těžké poznat.

Na patě stromu či za šupinkami kůry se vyskytují drobné rezavé pilinky (tzv. drtinky).

Zasažený strom má často rezavějící jehličí, které opadává, stejně jako části kůry. Je tedy třeba odloupnut kůru a přesvědčit se, zda je pod ní kůrovec.

V nejbližším okolí napadených stromů je pravděpodobné napadení dalších stromů, které nemusí být patrné. Vždy je lepší vytěžit a sanovat i stromy sousedící s evidentně napadenými stromy. Jestliže si nejste jisti, kůrovcová infolinka poradí.

 

10_3_A Drtinky na kůře stromu.

 

10_3_B Opadané jehličí u paty stromu.

3c2 U napadeného stromu jsou pod kůrou vidět požerky (chodbičky) a jedinci kůrovců.

 

10_3_D I v zimním období jsou pod kůrovou vidět jedinci kůrovce. Takový strom je nutné do konce března zpracovat. Pokud by měl zůstat v lese i po tomto termínu, je nutné jej asanovat.

10_3_E Pokud již ze stromu kůra opadává kůra a nejsou v ní jedinci kůrovce, lze takový strom považovat za sterilní kůrovcovou souši a její těžbu lze odložit.