Úklidem lesa bojujte proti šíření kůrovce

Z lesa je třeba v průběhu zimy odstranit kromě kůrovcem napadených stromů veškeré smrkové polomy, vývraty či zlomy a ty následně asanovat. V případě, že nezvládnete vytěžit veškeré kůrovcem napadené stromy, je možné odložit těžbu stromů, na nichž již není kůra. Ty nejsou z hlediska šíření kůrovce rizikem.

10_7 Smrkové polomy a vývraty je nezbytné v průběhu zimy z porostů odstranit a zkontrolovat, zda není pod kůrou kůrovec. Pokud ano, je třeba stromy také asanovat.