informace poskytne Odobrný lesní hospodář nebo operátor kůrovcové linky

Lesy jsou vedle škůdců extrémně oslabeny suchem a vyžadují daleko více pozornosti a aktivního přístupu. Prvotním zdrojem informací a rad je odborný lesní hospodář.
Dalším místem poradenství jsou obce s rozšířenou působností a orgány státní správy lesů. Základní informace poskytne také operátor kůrovcové linky.
Není problém na kterémkoliv výše uvedeném místě požádat o radu, problém je situaci podceňovat a neřešit.